religie


startze.nl


Maak startpagina | Toevoegen aan favorieten
Advertenties
Startze op alfabet
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ge´nspireerd
Inspirerende zaken omtrend religie, godsbeleving & juist niet.

Wat je hier kunt vinden
Op dit moment zijn we bezig om deze site te verbeteren. Vooralsnog staat er informatie over verschillende religieuze stromingen in verschillende werelddelen. Ook staat de bekende categorie GEINSPIREERD er weer op. Laat je verrassen en kijk daar eens.

Islam
De islam (Arabisch: الإسلام al-islām) is een monothe´stische godsdienst en een van de drie grote(re) zogenoemde Abrahamitische religies. Het Arabische woord islam betekent letterlijk overgave (aan God) of onderwerping en wijst op het fundamentele, religieuze principe dat een aanhanger van de islam (moslim) zich overgeeft aan Gods wil en wetten. Het voornaamste heilige boek voor moslims is de Koran, waarvan zij geloven dat God de tekst via de GabriŰl aan Mohammed als profeet en boodschapper doorgaf. Het aantal moslims wordt wereldwijd geschat op ruim 1 miljard mensen oftewel 20 procent van de wereldbevolking (2006).

Islam
Boeddhisme
Het boeddhisme is een dharmistische non-the´stische wereldreligie. Het is een filosofisch-religieuze stroming die werd gesticht door Gautama Boeddha. Volgens de historische wetenschap leefde Boeddha waarschijnlijk van ca. 450 tot ca. 370 v.Chr. in wat tegenwoordig Nepal is. Door moderne geleerden wordt ook ca. 480-400 v.Chr. gesuggereerd. Er zijn ook alternatieve data die gangbaar zijn vanuit de geloofstradities zelf. Alle bronnen zijn het er echter over eens dat Boeddha stierf op 80-jarige leeftijd[1]. Het boeddhisme heeft zich geleidelijk over andere delen van AziŰ uitgebreid en heeft een centrale rol gespeeld in de spirituele, culturele en sociale ontwikkeling van de oosterse wereld. Tegenwoordig telt het boeddhisme ongeveer 415 miljoen aanhangers, waaronder een snel groeiend aantal in de westerse wereld.

Boeddhisme
 
Christendom
Het christendom is een religie gebaseerd op het leven van Jezus zoals beschreven in het Nieuwe Testament, het tweede gedeelte van de Bijbel. Centraal staan zijn prediking, kruisdood en verrijzenis. Het christendom is een monothe´stische godsdienst; christenen belijden het geloof in ÚÚn God. De christenen geloven dat Jezus de zoon van God is en de messias die voorspeld en aangekondigd werd in het Oude Testament. Het christendom is een wereldgodsdienst.

Christendom
Hindoe´sme
Hindoe´sme dankt zijn naam aan de Perzische uitspraak van het volk dat aan de rivier Sindu van de Indusvallei woonde zo'n 3000 tot 4000 jaar geleden. De benaming is afgeleid van het Perzisch woord hindoe, dat "rivier" betekent. Sindu is Hindoe geworden doordat de letter S klank van het Perzische alfabet van toentertijd werd gearticuleerd naar H. De oude Grieken noemden de Indus valei, omgeving van Sindu, Indos. Later na de verovering door Alexander de Grote werd het land aan het oosten van de Indusvallei door de Macedon´ers India genoemd en de bevolking IndiŰrs. Door de historici van Griekse komaf die over Alexander de Grote schreven, werd de Arabische uitspraak gehanteerd wat Al-Hind was voor het volk aan de Sindu. Tijdens de Mugul overheersing werd het gebied Hindustan en de bevolking Hindoe genoemd. In de Sankrietliteratuur zijn er geen verwijzingen die het woord Hindoe verklaren, wel Sindu. Hindi and Sanskrit: सिन्धु ; Perzisch: Hindu حندو .

Hindoe´sme
 
Jodendom
Het jodendom is de religie van het Joodse volk en ÚÚn van de vroegst ontstane monothe´stische godsdiensten. Het jodendom past niet gemakkelijk in de westerse categorieŰn zoals religie, ras, etniciteit of cultuur. Dit komt omdat Joden het jodendom in termen van 4000 jaar geschiedenis beschouwen. Tijdens dit lange tijdperk hebben Joden slavernij, anarchisme, theocratie, verovering, bezetting en ballingschap ervaren en zijn zij in contact geweest en be´nvloed door het Oude Egypte, BabyloniŰ, PerziŰ, het Griekse hellenisme, evenals moderne bewegingen zoals de Verlichting en de opkomst van het nationalisme. Daarom stelt (de Joods-Amerikaanse professor) Daniel Boyarin dat "Joods zijn de pure categorieŰn van identiteit doorbreekt, omdat het niet nationaal is, niet genealogisch, niet godsdienstig, maar elk van deze, in een dialectische spanning." De principes en de geschiedenis van het jodendom vormen de historische fundamenten van andere religies, waaronder het christendom en de islam.

Jodendom
Tao´sme
Het tao´sme of dao´sme (uitgesproken als [daauw-is-me]), is een Chinese filosofische en religieuze stroming. De teksten Tao Te Ching/Daodejing 道德经 en Zhuangzi庄子 vormen de basis van het tao´sme, ze zijn op schrift gesteld in de vierde en derde eeuw vˇˇr onze tijdrekening. Het tao´sme heeft zich ontwikkeld parallel met het confucianisme en boeddhisme. Deze drie stromingen vormen gezamenlijk de basis voor het neo-confucianisme (zie ook: Lijst van religies).

Tao´sme
Confucianisme
Het confucianisme (traditioneel Chinees en vereenvoudigd Chinees: 儒家; Pinyin: r˙jiā; Kantonees: Yuu Kaa; letterlijk vertaald: "De leerschool van de geleerden") is een Chinees ethisch en filosofisch systeem, dat de leer van Confucius (551 ľ 497 v.Chr.) volgt. Het confucianisme heeft grote invloed gehad op de geschiedenis en de cultuur van Oost-Aziatische landen tot in de 21ste eeuw. Doorheen de geschiedenis van het Chinese keizerrijk was het confucianisme de officiŰle ideologie en had daardoor grote invloed op de bevolking.

Confucianisme
 
Door Sandra i.s.m. startze.nl
Er staan 64 links op deze pagina.
web stats
Privacybeleid